ostra białaczka szpikowa (AML) radzenia sobie i wsparcie

Ostra białaczka szpikowa jest agresywna forma raka, który zwykle wymaga szybkiego podejmowania decyzji. To pozostawia ludzi z nowym rozpoznaniem obliczu ważnych decyzji na temat choroby nie mogą jednak zrozumieć. Oto kilka wskazówek dotyczących radzenia sobie

Dowiedz się wystarczająco, aby podejmować decyzje dotyczące leczenia. Termin “białaczka” może być kłopotliwe, ponieważ odnosi się do grupy nowotworów, które nie są takie podobne z wyjątkiem tego, że mają one wpływ na szpik kostny i krew. Możesz tracić czasu na poszukiwania informacji, że nie stosuje się do rodzaju białaczki. Aby tego uniknąć, należy zwrócić się do lekarza, aby zapisać jak najwięcej informacji na temat konkretnej choroby, jak to możliwe. Następnie zawęzić wyszukiwanie informacji odpowiednio.

Zanotuj pytania do lekarza przed każdym powołaniu, i szukać informacji w miejscowej bibliotece oraz w Internecie. Dobre źródła obejmują National Cancer Institute, American Cancer Society i białaczki i chłoniaki Society.