leki antyarytmiczne

leki antyarytmiczne są farmaceutyki stosowane do zwalczania arytmii serca. Arytmii jest nieprawidłowość natężenia lub rytmu bicia serca, takie jak migotanie przedsionków, trzepotanie przedsionków, migotanie komór i częstoskurczu komorowego. środki przeciw arytmii są często klasyfikowane na pięć głównych grup w zależności od ich mechanizmu działania, zgodnie z klasyfikacją Vaughan-Williamsa. Wiele z tych czynników jednak wymienionych w pięciu grupach, mają znaczne nakładanie ich właściwości farmakologicznych.

Proszę odnieść się do klas leków wymienionych poniżej, aby uzyskać dodatkowe informacje.